Nieuws

Esmée de Roo zal in 2017 van februari tot juli haar vierdejaarsstage lopen. Ze zal 2,5 dag in de praktijk aanwezig zijn. Daarnaast schrijft ze een onderzoeksverslag. Tijdens deze stage zal ze ook behandelingen gaan doen. Dit zal altijd in overleg met u als cliënt of ouder gebeuren. Esmée hoopt na deze stage af te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen als logopedist.

lid van de NVLF Logopedie Winsum.nlLogopedie Winsum.nl