Veelgestelde vragen over logopedie

Wat kan ik doen om mijn kind te helpen bij het ontwikkelen van spraak ?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Kromme zinnen hoef je eigenlijk niet echt te verbeteren. Herhaal wat je kind heeft gezegd op de goede manier. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: toel, dan zegt u: ja dat is een sssstoel, waarbij u de ontbrekende klank duidelijk laat horen.
Zo leert hij hoe het moet zonder het gevoel te hebben dat wat hij zei fout was. Zo blijft het leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen bevordert de ontwikkeling van het klanksysteem. U kunt de woordjes duidelijk benoemen en uw kind kan het proberen na te doen. En voorlezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen en vragen stellen is heel goed. Dat gaat bijna vanzelf in alledaagse situaties.

Wanneer kan ik mijzelf of mijn kind aanmelden bij uw logopediepraktijk?

Logopediepraktijk I. van der Meulen is niet direct toegankelijk. Vanwege de zeer verschillende vergoedingen bij de verschillende verzekeraars werd besloten om alleen op verwijzing van de huisarts, tandarts/orthodontist of een specialist te starten met behandeling. Ook de consultatiebureau-arts kan intussen rechtstreeks verwijzen, met een afschrift naar de huisarts.
Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en zit voor iedereen in het basispakket.

Bij wie brengt de logopedist de behandeling in rekening?

Voor 2017 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract en zal ik de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen. Aangezien logopedie vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zal het bedrag voor cliënten ouder dan 18 jaar verrekend worden met het eigen risico dat voor 2016 is vastgesteld op € 385,=. 

Als ik niet tevreden ben met een behandeling ?

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik u graag bieden. Ik zal er alles aan doen om dit alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. 

Wat kan u doen als u ontevreden bent?

De eerste stap is om een gesprek met mij aan te gaan. Het is mogelijk, dat ik niet besef dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo'n gesprek al tot een oplossing. 

Wat als u toch een klacht wilt indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici waarbij ik ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomst, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. meer hierover op de bovengenoemde website. 

 

Wanneer moet mijn kind stoppen met de fopspeen?

Langdurig gebruik van fopspenen verhoogt de kans op het ontstaan van scheefstand van tanden en kiezen en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte. Daarnaast kan speenzuigen een afwijkende tongpositie bij het slikken en articuleren bij kinderen veroorzaken.

De beroepsvereniging van logopedisten N.V.L.F. zegt: "Als een kind van 1 jaar nog speent, kijkt een logopedist kritisch naar het gebruik van de fopspeen. Het actief afleren van spenen kan al in de periode dat een kind uit een beker of glas gaat drinken. Rond 9 maanden kun je er al mee beginnen, omdat de zuigbehoefte afneemt. Een fopspeen is dan niet meer nodig. "Als het kind behoefte houdt aan een fopspeen, adviseren wij een matig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het slapen gaan", zegt Marije Greven van de NVLF.

Martine van Gemert Schriks, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde: "Wanneer het gebruik van de fopspeen voor het tweede levensjaar wordt afgeleerd, herstellen problemen als scheefstand en een afwijkende groei van de tandbogen en het gehemelte zich vaak binnen zes maanden. De meeste kinderen stoppen vanzelf met spenen tussen hun tweede en vierde jaar".

De overgang van zuigbehoefte naar gewoonte ligt zo rond de 12 maanden. Het is verstandig om te stoppen met de speen voordat het een gewoonte is geworden.

lid van de NVLF Logopedie Winsum.nlLogopedie Winsum.nl